Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI (územní řízení, stavební řízení, řízení o odstraňování staveb) dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějš

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI (územní řízení, stavební řízení, řízení o odstraňování staveb) dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějš

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
8 hodin
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Alena Kliková, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, členka komise pro veřejné právo I - správní právo Legislativní rady vlády, členka Výkladové komise pro vodní zákon při MZe
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Základní pojmy a instituty
2. Aplikace správního řádu a stavebního zákona v praxi
3. Územní řízení
4. Stavební řízení
5. Upozornění na změny
6. Aktuality k datu konání semináře
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s jednotlivými druhy správních řízení na úseku stavebního práva, a to se zaměřením na řízení vedená dle stavebního zákona s důrazem na jeho aktuální právní úpravu a na praktické uplatnění jednotlivých institutů.
Primárním cílem je snaha objasnit a vysvětlit základní pojmy a instituty územního a stavebního řízení, včetně dalších činností stavebních úřadů dle stavebního zákona a správního řádu. Účastníkům semináře bude vysvětlena a prezentována možná aplikace správního řádu a stavebního zákona v praxi. Seminář bude zaměřen na vymezení územního řízení, jednotlivých typů územních rozhodnutí, dále na stavební řízení o povolení stavby, včetně vymezení typů staveb, které lze realizovat na základě ohlášení, činnosti stavebního úřadu v rámci ohlašování staveb, krátce budou zmíněny možnosti povolování užívání staveb, odstraňování staveb a specifika jednotlivých řízení.
Obsah semináře: Definice a základní pojmy na úseku stavebního zákona a správního řádu. Upozornění na změny, jež přináší aktuální právní úprava. Základní principy správních řízení. Dotčené orgány státní správy a rozhodnutí podmíněná závazným stanoviskem. Územní řízení a rozhodnutí (účastníci řízení, doručování písemností, lhůty, rozhodnutí). Stavební řízení obecně v režimu stavebního práva a jeho zásady (ohlašování staveb, povolování staveb, institut autorizovaného inspektora). Řízení o odstranění stavby - povolení a nařízení odstranění stavby. Aktuality k datu konání semináře. Diskuse, dotazy.