Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stabilizace koryta horských potoků a bystřin

Stabilizace koryta horských potoků a bystřin

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Jaroslav Zuna, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
- podmínky proudění vody, energetická bilance
- vliv splavenin na proudění vody a na stabilitu průtočného profilu
- princip stabilizace dna a břehů koryta, návrhový stupeň ochrany a volba průtočného profilu
- navrhování podélného opevnění, navrhování příčných spádových objektů
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Úprava menších vodních toků.