Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STABILIZACE - nová funkce geosyntetik

STABILIZACE - nová funkce geosyntetik

Pořadatel

Druh akce
Odborný seminář
Trvání
3 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, zhotovitelé, investoři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Přehled technických parametrů požadovaných pro každou funkci, ukázka certifikace ETA, souhrn informací z přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Hubík
Přednášející (pracoviště)
Martin Kašpar (GEOMAT s.ro.); Svatava Horáčková (Textilní zkušební ústav, s.p.); David Kneifl (Tensar International Ltd.); Petr Hubík (GEOMAT s.r.o.)
Hlavní odborné téma – program akce
Martin Kašpar (GEOMAT s.r.o.): Vyztužování nebo stabilizace? - Přednáška se bude zabývat historií a důvody vzniku pojmu stabilizační funkce. Na výsledcích výzkumu posledních 25 let budou posluchači seznámeni s rozdílnými požadavky na geosyntetické výrobky pro vyztužování (např. v konstrukcích opěrných zdí) a stabilizaci (konstrukční vrstvy komunikací) a jejich významu pro stavební praxi.

Svatava Horáčková (Textilní zkušební ústav, s.p.): Funkce geosyntetik v normách EU - Přednáška přináší přehled změn daných Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a jejich dopadů pro projekční specifikace geosyntetik a jejich kontrolu na stavbách. Uvádí přehled aktuálně platných harmonizovaných norem a předpisů pro geosyntetika. Popisuje harmonizované funkce geosyntetických výrobků ve vztahu oblasti jejich použití a postupy pro zavádění neharmonizovaných vlastností stavebních výrobků.

David Kneifl (Tensar International Ltd.): Stabilizační funkce a její prokazování v podmínkách EU - Přednášející seznámí posluchače se zkušenostmi s vývojem výrobku, který byl od počátku koncipován pro zajištění stabilizace konstrukčních vrstev komunikací a dopravních ploch. Bude prezentován proces prokazování stabilizační funkce a certifikace výrobku určeného pro zajišťování neharmonizované funkce prostřednictvím Evropské organizace pro technické posuzování EOTA doplněné zkušenostmi s obdobným vývojem zejména v USA.

Petr Hubík (GEOMAT s.r.o.): Požadavky na specifikace funkcí geosyntetik v projektech - Posluchači budou seznámeni se způsobem, jakým se definují požadavky na geosyntetické výrobky v projektech ve vztahu k platné legislativě. Zároveň budou seznámeni s přehledem nezbytných technických parametrů požadovaných pro každou funkci a aplikační oblast použití. Tento přehled bude účastníkům k dispozici jako dokument v tištěné formě.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Charakteristika nové funkce geosyntetik ve stavebních konstrukcích - funkce stabilizační. Srovnání s funkcí výztužnou. Funkce geosyntetik v normách EU. Požadavky na specifikace funkcí geosyntetik v projektech ve vztahu k platné legislativě.