Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k ustanovení § 15a odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách

Stanovisko Ministerstva zemědělství ČR k ustanovení § 15a odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách