Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stanovisko MZe ČR k § 15a vodního zákona

Stanovisko MZe ČR k § 15a vodního zákona

Dne 12.1.2011 se Legislativní komise ČKAIT obrátila se žádostí na Ministerstvo zemědělství ČR ohledně poskytnutí stanoviska k problematice povolování čistíren odpadních vod z důvodu, že k datu účinnosti novely vodního zákona nebylo vydáno vládní nařízení, které by specifikovalo přesně výrobky s označením CE.
Podle názoru Legislativní komise ČKAIT, dnem účinnosti novely vodního zákona provedené zákonem č. 150/2010 Sb., nabývá účinnosti i § 15a odst. 1 týkající se možnosti realizace čistíren odpadních vod na základě ohlášení. Účinnost § 15a odst. 1 není nikde vázána na přijetí vládního nařízení uvedeného v § 38 odst. 5 téže novely.