Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STATIKA 2016

STATIKA 2016

Pořadatel

Druh akce
konference
Trvání
1,5 dne
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
stavební inženýři - statici
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Martin Novák, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing Radim Matela, SCIA CZ, s. r. o., Ing. Jiří Podval, SCIA CZ, s. r. o.
Hlavní odborné téma – program akce
Využití poč. programů při návrhu a posouzení nosných ocelových, dřevěných, železobetonových , spřažených a předpjatých konstrukcí - projektování rovinných a prostorových nosných konstrukcí - workshopy pro uživatele software Scia Engineer
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Využití poč. programů při návrhu a posouzení nosných ocelových, dřevěných, železobetonových , spřažených a předpjatých konstrukcí - projektování rovinných a prostorových nosných konstrukcí