Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Statika a konstrukční zásady navrhování pozemních staveb

Statika a konstrukční zásady navrhování pozemních staveb

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
přípraváři, stavbyvedoucí, mistři s vyšším statutem samostatnosti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
PWP
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vladislav John
Přednášející (pracoviště)
Ing. Vladislav John, Ing. Michal Vinš
Hlavní odborné téma – program akce
9,00-9,30 Zahájení, úvod do problematiky Ing. Vladislav John, Ph.D.
9,30-10,45 Konstrukční principy a zásady bytových a občanských staveb (materiálové řešení, nosné systémy, hlavní části nosné konstrukce) Ing. Michal Vinš

10,45-11,00 přestávka
11,00-12,45 Zadávací dokumentace statiky: požadovaný rozsah, kritická místa konstrukce, kontrola ZDS
Dotazy, diskuse Ing. Michal Vinš
Ing. Vladislav John, Ph.D.
12,45-13,00 Závěr, dotazník zpětné vazby ÚVZD
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seznámení se základními principy navrhování staveb pomocí moderních progresivních metod matematického modelování (v současné době většina statických výpočtů) s cílem poskytnout informace pro orientaci zaměstnanců MTS ve statickém výpočtu s dopady do tvorby nabídky, komunikace s projektantem a následné realizace. Seznámení se základními konstrukčními principy a zásadami nosných částí konstrukcí s orientací na přípravu v rámci MTS a realizaci.