Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Státní energetická koncepce a její uplatnění ve stavebnictví

Státní energetická koncepce a její uplatnění ve stavebnictví

Druh akce
konference
Trvání
8 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO, odborná i laická veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vlastimil Moucha
Přednášející (pracoviště)
bude upřesněno v programu
Hlavní odborné téma – program akce
Bude upřesněno v rámci pozvánky.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dne 18. května 2015 vláda ČR svým usnesením schválila aktualizovanou "Státní energetickou koncepci" na násleujících 25 let. Hlavním důvodem pro schválení SEK je potřeba jasně artikulovat priority a strategické záměry státu v rámci sektoru energetiky a poskytnout tak občanům, investorům a státní správě stabilitu v dnešním turbulentním a dynamickém období.
SEK specifikuje stategické cíle energetiky ČR - bezpečnost dodávek energie, konkurenceschopnost a udržitelnost, a strategické priority - vyvážený energetický mix, úspory a účinnost, infrastruktura a mezinárodní spolupráce, výzkum, vývoj a inovace a energetická bezpečnost. Pro rezort stavebnictví jsou primárním cílem úspory a energetická účinnost, neboť nejvíce energie spotřebujeme v souvislosti s užíváním staveb - topení, chlazení, příprava TUV, svícení, větrání.... Následuje spotřeba energie v průmyslu a dopravě.
Cílem konference je seznámit odbornou i laickou veřejnost se související problematikou.