Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Státní energetická koncepce a její uplatnění ve stavebnictví

Státní energetická koncepce a její uplatnění ve stavebnictví

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
Ing. Tomáš Smejkal, vedoucí oddělení Strategie - MPO ČR, Ing. Kateřina Vlachová, SEI Praha, Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
1. úvod (historie, legislativa, role, metodika a realizace SEK)
2. struktura SEK
3. důvody pro aktualizaci, vnitřní a vnější podmínky
4. evropský a mezinárodní kontext
5. dlouhodobé výhledy do roku 2040
6. implementace SEK, národní akční plány
7. role SEI dle zákona č. 406/2000 Sb.
8. principy stavění bytových a občanských budov s téměř nulovou spotřebou energie
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Po relativně dlouhé přípravě a projednávání byla v květnu 2015 schválena aktualizovaná verze Státní energetické koncepce (SEK).
Cílem semináře je
- seznámit účastníky s historií, legislativou, rolí, metodikou a realizací SEK, dále pak s její strukturou a důvody pro aktualizaci. Dále budou představeny vnitřní a vnější podmínky, které ovlivňují sektor energetiky a budou diskutovány dlouhodobé výhledy do roku 2040, a to mimo jiné s důrazem na Evropský a mezinárodní kontext. Neméně důležité bude představení postupů implementace SEK.
- poukázat na ustanovení zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií v platném znění z pohledu Státní energetické inspekce i autorizovaných osob, kteří zpracovávají projektové dokumentace budov s téměř nulovou spotřebou energie