Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavby dopravní infrastruktury

Stavby dopravní infrastruktury

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola stavební a dopravní Děčín, p.o. Vás zve na dvoudenní seminář "STAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY", který se koná 26.2. - 27.2.2020 v prostorách školy VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín, p.o., Čsl. armády 10. Termín podání přihlášky je do 12.2.2020. Bližší informace na www.prumkadc.cz nebo na tel.: 412 516 136 či e-mailu: info@prumkadc.cz.

Seminář je v rámci CŽV členů ČKAIT hodnocen 2 kreditními body.

Termín
-