Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVBY A HISTORIE

STAVBY A HISTORIE

Stavby a historie je název tradiční podzimní exkurze. Co na ní uvidíme: stavby vyhodnocené v soutěži PRESTA – prestižní stavba jižních Čech, hráz a provoz na naší největší vodárenské nádrži Želivka, expozici Vodní dům i rekonstrukci historických sídel a objektů (zámek, klášter, pivovar).
Organizuje oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT.
Program:
28.9. 2017 (čtvrtek)
Odjezd v 8.00 hod. z Českých Budějovic směr Tábor. Cestou exkurze sportovně rekreačních areálů (koupališť) Sezimovo Ústí a Tábor (cena PRESTA), zahrada a zámek Jemniště a přejezd do Vlašimi - Sporthotelu - místa ubytování.
29.9.2017 (pátek)
Exkurze na Vodní dílo Želivka s odborným výkladem a prohlídka Vodního domu – návštěvnického střediska s moderní expozici, která atraktivní formou seznámí s dvěma tvářemi vody. Představí vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života.
30.9.2017 (sobota)
Po snídani zastavení u kláštera v Želivi, exkurze přeložky silnice I/34 Božejov – Ondřejov a oceněných staveb PRESTA v Jindřichově Hradci.
Návrat do Č. Budějovice do 18 hod.
Vložné 2.000 Kč
dotace ČKAIT 600/500 Kč (člen platící plný čl. příspěvek/ snížený čl. příspěvek)
dotace ČSSI do 500 Kč (člen platící plný členský příspěvek).
V ceně je zahrnuta: doprava, 2x ubytování, 2x snídaně, 1x večeře, vstupné.
Závazné přihlášky do 30.6.2017 se složením nevratné zálohy 1.000 Kč/os. v oblastní kanceláři nebo na účet 3802603544/0600, v.s.=RČ.
Exkurze je limitována počtem 38 osob, přednost mají členové ČSSI a ČKAIT.
Odborný garant: ČSSI, Ing. Jan Mašek.

Termín
-