Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVBY OSTRAVSKA

STAVBY OSTRAVSKA

Organizuje oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s OK ČKAIT
Odborné exkurze: Kouty nad Desnou - přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně; Ostrava, Dolní Vítkovice – NKP Hlubina. V rámci programu navštívíme i kulturní památky v Olomouci, Opavě a další zajímavé stavby po trase.
27.10. 2016 (čtvrtek)
Odjezd v 8.00 hod. z Českých Budějovic směr Opava-Kravaře. Cestou návštěva Veselého kopce – soubor lidových staveb u Hlinska. Ubytování+ večeře v hotelu Buly Aréna Kravaře.
28.10.2016 (pátek)
exkurze Dolní Vítkovice – NKP Hlubina s odborným výkladem, volná prohlídka Ostravy, Opavy
29.10.2016 (sobota)
Kouty nad Desnou – exkurze do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně
30.10.2016 (neděle)
Po snídani přesun do Olomouce, Olomouc - individuální prohlídka, návrat do Č.Budějovice do 18 hod.
Cena 4.700 Kč
dotace ČKAIT 1200/500 Kč (člen platící plný čl. příspěvek/ snížený čl. příspěvek)
V ceně je zahrnuta: doprava, 3x ubytování s polopenzí v hotelu Buly Aréna v Kravařích, vstupné na exkurzi v Dolních Vítkovicích a vodní elektrárny Dlouhé stráně.
Závazné přihlášky do 30.7.2016 se složením nevratné zálohy 2.000 Kč/os. v oblastní kanceláři nebo na účet 3802603544/0600, v.s.=RČ.
Exkurze je limitována počtem 38 osob, přednost mají členové ČSSI a ČKAIT.
Odborný garant: OP ČSSI, Ing. Jan Mašek.
Akce zařazena do programu CŽV ČKAIT a hodnocena 1 bodem

Termín
-