Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVBYVEDOUCÍ - KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI

STAVBYVEDOUCÍ - KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI

Druh akce
Kurz
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor; studenti VŠ a odborná veřejnos
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěný sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Ing. David Jedinák
Hlavní odborné téma – program akce
(1) Aktuální přehled platné právní úpravy v dané oblasti, právní rámec, základní pojmy; (2) Autorizované osoby a provádění staveb – vedení staveb v souladu se stavebním zákonem; (3) Kompetence, práva a povinnosti stavbyvedoucího; (4) Kontrolní činnost stavbyvedoucího a stavebního úřadu; (5) Vedení stavebního deníku dle novelizované vyhlášky o dokumentaci staveb; (6) Pozice stavbyvedoucího v předávacím a přejímacím řízení; (7) Správní delikty a přestupky, vztah k profesním předpisům ČKAIT; (8) Diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a práv stavbyvedoucího podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (v aktuálním znění dle komplexní novely č. 350/2012 Sb.), a to z pohledu právníka a současně autorizované osoby (kombinace pohledu technického a právního) a ve spojení se zákonem č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V rámci kurzu budou posluchači seznámeni s následujícími tématy: