Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVBYVEDOUCÍ - legislativa a praxe

STAVBYVEDOUCÍ - legislativa a praxe

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
pro vedoucí projektových týmů, stavbyvedoucí, stavební mistry, techniky ve stavebnictví, dozory na stavbách, širokou odbornou veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Účastníci obdrží materiály zpracované lektory.
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Jan Trübswasser, Mgr. Michal Žibřid, DiS.
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Michal Žibřid, DiS., JUDr. Jan Trübswasser
Hlavní odborné téma – program akce
BLOK I.
- práva a povinnosti stavbyvedoucího, případové studie
BLOK II.
- řešení typických událostí ve smluvních vztazích mezi jednotlivými účastníky výstavby
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je rozdělen do dvou bloků.
V rámci prvního bloku budou probírány jednotlivé zákonné povinnosti stavbyvedoucího a s tím spojená odpovědnost. První blok je zahájen prezentací, která je doprovázena příklady z praxe, následuje případová studie a diskuse s účastníky semináře.
Druhý blok je zaměřen na praktické řešení typických událostí ve smluvních vztazích mezi jednotlivými účastníky výstavby (objednatel, zhotovitel, subdodavatel, stavební dozor) se zaměřením na nejčastější chyby v uplatňování vzájemných nároků. Jednotlivé okruhy jsou probírány formou praktických případových studií, které řeší účastníci kursu v malých skupinkách. Následuje společné vyhodnocení řešení a doprovodný komentář lektora.