Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVBYVEDOUCÍ - legislativa a praxe

STAVBYVEDOUCÍ - legislativa a praxe

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
pro vedoucí projektových týmů, stavbyvedoucí, stavební mistry, techniky ve stavebnictví, dozory na stavbách, širokou odbornou veřejnost
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Materiály zpracované lektory
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Mgr. Michal Žibřid, DiS., JUDr. Jan Trübswasser
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Michal Žibřid, DiS., JUDr. Jan Trübswasser
Hlavní odborné téma – program akce
Blok I. Odpovědnost stavbyvedoucího:
Povinnosti stavbyvedoucího vyplývající ze stavebního zákona a navazujících právních předpisů, trestněprávní odpovědnost, správněprávní odpovědnost, profesní odpovědnost – disciplinární opatření, občanskoprávní odpovědnost, pracovněprávní odpovědnost, případová studie, diskuse, otázky a odpovědi, vady v provádění vnitřních kanalizací.

Blok II. Řešení typických událostí ve smluvních vztazích mezi jednotlivými účastníky výstavby:
Vady projektové dokumentace, skryté překážky při provádění díla, zaplacení ceny díla, fakturace změny předmětu díla (vícepráce), přerušení provádění díla, odstoupení od smlouvy, provádění díla prostřednictvím subdodavatele, kontrola provádění díla, pokyny objednatele k provádění díla, předání a převzetí díla, prodlení s plněním smluvních povinností, uplatňování smluvních pokut a náhrady škody, záruka za jakost.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je rozdělen do dvou bloků.
V rámci prvního bloku budou probírány jednotlivé zákonné povinnosti stavbyvedoucího a s tím spojená odpovědnost. První blok je zahájen prezentací, která je doprovázena příklady z praxe, následuje případová studie a diskuse s účastníky semináře.

Druhý blok je zaměřen na praktické řešení typických událostí ve smluvních vztazích mezi jednotlivými účastníky výstavby (objednatel, zhotovitel, subdodavatel, stavební dozor) se zaměřením na nejčastější chyby v uplatňování vzájemných nároků. Jednotlivé okruhy jsou probírány formou praktických případových studií, které řeší účastníci kursu v malých skupinkách. Následuje společné vyhodnocení řešení a doprovodný komentář lektorů.