Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební akustika

Stavební akustika

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Prezentace lektorky, příklady výpočtu a posouzení
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., Stavební fakulta TU Ostrava
Hlavní odborné téma – program akce
1. Základní pojmy a akustické veličiny. Vliv hluku na člověka, legislativní předpisy a požadavky. Urbanistická akustika - šíření zvuku ve venkovním prostoru, zdroje zvuku, útlumy zvuku, útlum akustickou clonou – příklady výpočtu.

2. Akustika stavebních konstrukcí – akustické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí, akustická pohltivost, vzduchová a kročejová neprůzvučnost. Zjednodušené teoretické výpočty, ukázky softwarových aplikací pro posouzení akustických vlastností (program Neprůzvučnost 2011 – Svoboda software), měření akustických vlastností stavebních konstrukcí, hlavní zásady pro navrhování stavebních konstrukcí s ohledem na požadované akustické vlastnosti.

3. Prostorová akustika – šíření zvuku v uzavřeném prostoru, výpočet akustických veličin (hladin hluku) pro hodnocení hlukové zátěže vnitřního prostředí – ruční výpočet, ukázky softwarových aplikací (program IZOFONIK). Základní akustické deskriptory ovlivňující jakost a kvalitu zvuku v uzavřeném prostoru, ruční výpočet a posouzení doby dozvuku prostoru, srozumitelnosti řeči.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je prohloubení odborných znalostí a dovedností z oblasti stavební akustiky. Po absolvování kurzu dokáže účastník řešit základní akustické úlohy z oblasti urbanistické akustiky (výpočet a posouzení šíření hluku ve venkovním prostoru), z oblasti akustiky stavebních konstrukcí (výpočet a posouzení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí ukázky vyhovujících a nevyhovujících stavebních konstrukcí) a z oblasti prostorové akustiky (výpočet hladin hluku ve vnitřním prostředí, výpočet doby dozvuku a srozumitelnosti řeči). V rámci semináře budou provedeny ukázky výsledků měření neprůzvučnosti různých typů stavebních konstrukcí – měření na stavbách.