Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební činnost v podmínkách roku 2014 po novele stavebního zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem

Stavební činnost v podmínkách roku 2014 po novele stavebního zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem

Druh akce
seminář
Trvání
5
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO všech oborů
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Blažek
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Blažek, certifikovaný lektor, Praha
Hlavní odborné téma – program akce
zásadní změny vyvolané NOZ; zásady zadávání přípravných činností a dokumentace staveb a zpracování žádosti o stavebním řízení; investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě; činnosti ve stavebnictví; realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stav. podnikatele, stavbyvedoucího, mistra; postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr, vady dle NOZ; úkony dotčených orgánů; vztah k zákonu o veřejných zakázkách po novele; smlouva o dílo na stavbu, projekt, ostatní smlouvy na inženýrskou a investorskou činnost; - normy
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Stavební činnost v podmínkách roku 2014 po novele stavebního zákona v souvislosti s novým občanským zákoníkem platným od 1. 1. 2014.