Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební mechanika pro projektanty

Stavební mechanika pro projektanty

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. , Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Hlavní odborné téma – program akce
• Volba vhodného statického systému vzhledem k vnějším podmínkám,
• Spolehlivost nosné konstrukce nebo prvku,
• Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí,
• Navrhování a posouzení spolehlivosti nosné stavební konstrukce s využitím současně platných normových předpisů – Eurokódů,
• Rozbor jednotlivých typů namáhání stavebních nosných konstrukcí z hlediska napětí a přetvoření,
• Zatížení stavebních konstrukcí,
• Výpočetní programy pro statické výpočty,
• Numerické modelování nosných stavebních konstrukcí,
• Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti nosných konstrukcí,
• Ekonomické hledisko návrhu konstrukcí.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Tematická oblast přednášky obsahuje informace z oboru stavební mechaniky se zaměřením na oblast navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí s využitím současně platných normových předpisů podle mezních stavů včetně zatížení, statickou analýzu nosných konstrukcí i posouzení korektnosti výpočetního modelu vůči reálné konstrukci z hlediska jednotlivých typů namáhání stavebních nosných konstrukcí. Účastníci se mohou seznámit se základy pravděpodobnostního posuzování spolehlivosti nosných konstrukcí a prvků. Rovněž je zmiňováno ekonomické hledisko návrhu stavebních konstrukcí.