Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební mechanika pro stavbyvedoucí

Stavební mechanika pro stavbyvedoucí

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Ladislav Bukovský
Přednášející (pracoviště)
doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D., VŠB Ostrava
Hlavní odborné téma – program akce
Základy stavební mechaniky:
· Idealizace a klasifikace nosných stavebních konstrukcí,
· Reálné zatížení nosných stavebních konstrukcí
· Statická analýza vybraných nosných konstrukcí.

Problematika realizace staveb:
· Analýza vhodného statického systému,
· Rekonstrukce stavebních objektů z hlediska nosné konstrukce,
· (De)montáž stavební nosné konstrukce, postup výstavby (demolice) stavebního objektu s ohledem na statické působení v nosné konstrukci,
· Posouzení korektnosti výpočetního modelu vůči reálné stavební nosné konstrukci,
· Typické konstrukční detaily v nosné stavební konstrukci,
· Dilatace nosného systému.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je zaměřen na problematiku stavebních konstrukcí s ohledem na jejich statické chování z pohledu stavbyvedoucích činných v oblasti realizace staveb. V rámci výkladu zazní základní pojmy, principy a důležitá pravidla stavební mechaniky, nutná pro analýzu nosných systémů u stávajících stavebních konstrukcí. Seminář se rovněž dotkne problematiky rekonstrukcí stavebních konstrukcí, postupu výstavby a odstraňování staveb s ohledem na statické působení v nosném systému. Část semináře se bude zabývat posouzením korektnosti výpočetního modelu vůči reálnému nosnému systému a typickými konstrukčními detaily v nosné stavební konstrukci včetně problematiky dilatace.