Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVEBNÍ NEKÁZEŇ - PRAVOMOCI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA

STAVEBNÍ NEKÁZEŇ - PRAVOMOCI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Renata Sněgoňová, specialistka s dlouholetou praxí
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Stavební dozor vykonávaný stavebním úřadem obecným i speciálním podle SZ
2. Jednotlivá řízení podle SZ vyvolaná stavební nekázní; úhrada nákladů na tato řízení; speciální úprava okruhu účastníků těchto řízení podle SZ; práva a povinnosti upravené ve SZ
3. Správní trestání na úseku stavebního práva; řízení o přestupku; řízení o správním deliktu
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

1. Stavební dozor vykonávaný stavebním úřadem obecným i speciálním podle SZ
- Společné zásady dozoru ve veřejném zájmu s prostředky k jeho provádění podle SZ.
- Kontrolní prohlídka stavby (§ 133 a násl. SZ); výsledek kontrolní prohlídky jako podklad pro další postupy stavebního úřadu podle SZ.
- Podněty veřejnosti ke stavební nekázni a jejich zpracování (§ 42 SŘ); Stížnosti ke stavební nekázni a jejich zpracování (§ 175 SŘ).
- Podání vysvětlení před zahájením řízení z úřední moci podle § 137 SŘ.
2. Jednotlivá řízení podle SZ vyvolaná stavební nekázní; úhrada nákladů na tato řízení; speciální úprava okruhu účastníků těchto řízení podle SZ; práva a povinnosti upravené ve SZ
- Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení (§ 129 a násl. SZ); Nařízení neodkladného odstranění stavby; Nařízení provedení nutných zabezpečovacích prací (§ 135 a násl. SZ).
- Nařízení nezbytných úprav (§ 137 a násl. SZ).
- Nařízení zjednání nápravy při nezajištění řádné údržby stavby (§ 139 SZ).
- Nařízení vyklizení stavby (§ 140 SZ).
3. Správní trestání na úseku stavebního práva; řízení o přestupku; řízení o správním deliktu
- Proces projednávání a rozhodování přestupku (SZ; zákon č. 200/1990 Sb., zákon č. 204/2015 Sb.).
- Proces projednávání a rozhodování správního deliktu (SZ; SŘ).
Diskuse, dotazy.