Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVEBNÍ ŘÁD - POVOLOVÁNÍ STAVEB V ROCE 2015 EIA

STAVEBNÍ ŘÁD - POVOLOVÁNÍ STAVEB V ROCE 2015 EIA

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Vladimíra Sedláčková, zástupkyně ředitele odboru stavebního řádu, MMR
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Speciální úprava pro navazující řízení
2. Aktuality k datu konání semináře
3. Formy povolování staveb
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit účastníky s projednávanou novelou zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a to na úseku stavebního řádu.
Seminář je zaměřen na speciální úpravu pro navazující řízení (stavební řízení a řízení o změně stavby před dokončením) u záměrů podléhajících posouzení, povinnosti zveřejňování a zpřístupňování informací veřejnosti v navazujících řízeních, vstup dotčené veřejnosti do řízení a spolupráce stavebního úřadu a posuzujícího orgánu při vydávání závazného stanoviska a ověřujícího závazného stanoviska posuzujícího orgánu. Aktuality k datu konání semináře. Předpokládaná účinnost novely je od 1. 1. 2015.
Seminář je zaměřen zejména na úředníky stavebních úřadů, investory a právníky.
Obsah semináře: Formy povolování staveb (souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora), postup stavebního úřadu u jednotlivých forem. Vyloučení EIA záměrů ze zjednodušujících postupů. Změny, které pro stavební úřady přináší novela zákona č. 100/2001 Sb. Navazující řízení. Zaměření na postup stavebního úřadu při povolování provedení záměrů, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí. Speciální úprava postupu u EIA záměrů. Užívání staveb (oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas). Aktuální rozsudky soudů. Diskuse, dotazy.