Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVEBNÍ ŘÁD - PROBLEMATIKA PŘESTUPKŮ, SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A POŘÁDKOVÝCH POKUT NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU

STAVEBNÍ ŘÁD - PROBLEMATIKA PŘESTUPKŮ, SPRÁVNÍCH DELIKTŮ A POŘÁDKOVÝCH POKUT NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Eva Kuzmová, právník odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Správně právní odpovědnost
2. Právní úprava přestupků
3. Právní úprava správních deliktů
4. Právní úprava pořádkových pokut
5. Změny
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s aktuální právní úpravou přestupků ve znění poslední novely přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., účinné od 1. 10. 2015, správních deliktů a pořádkových pokut na úseku stavebního řádu, s důrazem na praktické poznatky nutné ke správné aplikaci této problematiky stavebního zákona ve vazbě na přestupkový zákon a správní řád.
Seminář bude zaměřen na objasnění a vysvětlení základních pojmů, institutů a procesních postupů správního trestání na úseku stavebního řádu.
Obsah semináře: Problematika správně právní odpovědnosti na úseku stavebního řádu, zásady specifické pro sankční řízení, obecné znaky správních deliktů, druhy správních deliktů. Právní úprava přestupků na úseku stavebního řádu, pojem a znaky přestupku (formální, materiální), trestnost a sankce, zánik odpovědnosti za přestupek, procesní úprava řízení o přestupcích podle přestupkového zákona a správního řádu. Právní úprava správních deliktů na úseku stavebního řádu, společná ustanovení, procesní úprava řízení o správních deliktech podle správního řádu. Právní úprava pořádkových pokut na úseku stavebního řádu včetně charakteristiky tohoto druhu správního trestání, procesní úprava řízení o uložení pořádkové pokuty podle stavebního zákona a správního řádu. Změny, které přinesla novela přestupkového zákona č. 204/2015 Sb., účinná od 1. 10. 2015. Diskuse, dotazy.