Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVEBNÍ ŘÁD (stavební řízení, kolaudace a odstraňování staveb)

STAVEBNÍ ŘÁD (stavební řízení, kolaudace a odstraňování staveb)

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
8
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
písemný materiál
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. Právnická fakulta Masarykovy university v Brně, členka komise pro veřejné právo I.správní právo Legislativní rady vlády
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Změny stavebního zákona
2. Postupy stavebních úřadů
3. Vydávání stavebního povolení
4. Vymezení účastníků
5. Vymezení způsobů kolaudace
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je zaměřen na aktuální změny stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
Seminář se bude věnovat části stavebního řádu, která upravuje postupy stavebních úřadů a stavebníků při povolování realizace staveb, ohlašování staveb, kolaudace a odstraňování staveb. Tato část právní úpravy navazuje na předchozí část zákona, a to územní plánování a umísťování staveb. V rámci semináře dojde k vysvětlení nových postupů při ohlašování staveb, změn při vydávání stavebního povolení v rámci stavebního řízení, vymezení účastníků stavebního řízení, podkladů pro vydání rozhodnutí a jednotlivých podmínek rozhodnutí, institutu autorizovaného inspektora. Dále dojde k vymezení jednotlivých způsobů kolaudace staveb, včetně předčasného užívání a zkušebního provozu. V průběhu semináře dojde k objasnění postupů při povolování nebo nařizování odstranění staveb a dodatečného povolení stavby. Vše bude vysvětleno v návaznosti na aktuální judikaturu. Diskuse, dotazy.