Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební tepelná technika

Stavební tepelná technika

Druh akce
Seminář
Trvání
Tři přednáškové bloky po 90 minutách.
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Vzdělávací seminář je určen projektantům z řad odborné veřejnosti (stavebních firem), kteří navrhují obvodové pláště moderních staveb. Mezi posluchače odborného semináře lze také zařadit studenty vysokoškolských, středoškolských stavebních oborů.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Účastníci kurzu získají v digitální podobě skriptum Stavební tepelná technika. Dále v digitální podobě dvě publikace z MSEK a MSDK týkající se moderních budov, stavebních materiálů a moderní oblasti evropské energetiky. Posluchači budou mít možnost z
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jiří Labudek, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Labudek, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
I.Blok 8.30 – 10:00
Legislativa. Kontext Stavební tepelné techniky v moderních budovách. Základní tepelně technické požadavky.
II. Blok 10.30 – 12:00
Základní tepelně technické požadavky. Početní postupy, normové zhodnocení. Izolanty. Současný vývoj v oblasti přírodních izolantů. Zkušenosti z experimentálních aplikací.
III. Blok 13:00 – 14:30
Základní tepelně technické požadavky. Početní postupy, normové zhodnocení.
Poruchy stavebních konstrukcí související se Stavební tepelnou fyzikou.
IV. Blok 14:30 – 15:00
Diskuze a rekapitulace témat semináře: Stavební tepelná technika.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Oblast Stavební tepelné techniky (stavební fyziky) je podle legislativy EU vysoce aktuálním tématem. Oblast stavební tepelné techniky bude posluchačům předkládán na moderních konstrukcích obvodových plášťů staveb na bázi dřeva či přírodních materiálů. Posluchač během tří základních přednáškových bloků získá komplexní přehled o zásadách tepelně technického návrhu budov
a konstrukcí. Získá teoretické základy stavební fyziky a její legislativy. Zvláštní pozornost bude věnována prostupu tepla konstrukcí, šíření vzduchu a šíření vlhkosti ve stavebních konstrukcích.