Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební veletrhy BRNO 2017

Stavební veletrhy BRNO 2017

Jednodenní odborná exkurze na veletrh se uskuteční v termínu 27.4.2017
Stavební veletrh pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.
Témata:
• Inženýrský den 2017
• Bezplatná odborná poradenská centra
• Zásobování vodou pro byty, domy, zahrady
• Inteligentní a bezpečná domácnost v pavilonu F
• Dotace na energeticky úsporné bydlení a kotlíkové dotace
• Dřevostavby
• Vše o stavebnictví, technickém zařízení budov a vybavení interiéru
Souběžně probíhají veletrhy Dřevo a stavby Brno (DSB), Urbis a Mobitex.
Stavební veletrhy Brno a ČKAIT opět organizují Stavební poradenské centrum, které je pro návštěvníky veletrhu ZDARMA. Stánek stavebního poradenství se nachází v pavilonu P.
ČKAIT a Stavební veletrhy Brno pořádají Inženýrský den 2017 na téma Návrat života do historických center měst.
Z důvodu zajištění dopravy autobusem je nutné se přihlásit - viz níže - nebo v oblastní kanceláři ČKAIT nejpozději do 10.4.2017 - exkurze se uskuteční při minimální účasti 20 osob.
Vložné: členové ČKAIT a ČSSI zdarma. Cizí účastníci za úhradu cestovních nákladů 500 Kč (včetně vstupenky).

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0101125 Ing. Pavel Hošpes