Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební veletrhy BRNO 2017

Stavební veletrhy BRNO 2017

Jednodenní odborná exkurze na veletrh se uskuteční v termínu 27.4.2017
Stavební veletrh pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov.
Témata:
• Inženýrský den 2017
• Bezplatná odborná poradenská centra
• Zásobování vodou pro byty, domy, zahrady
• Inteligentní a bezpečná domácnost v pavilonu F
• Dotace na energeticky úsporné bydlení a kotlíkové dotace
• Dřevostavby
• Vše o stavebnictví, technickém zařízení budov a vybavení interiéru
Souběžně probíhají veletrhy Dřevo a stavby Brno (DSB), Urbis a Mobitex.
Stavební veletrhy Brno a ČKAIT opět organizují Stavební poradenské centrum, které je pro návštěvníky veletrhu ZDARMA. Stánek stavebního poradenství se nachází v pavilonu P.
ČKAIT a Stavební veletrhy Brno pořádají Inženýrský den 2017 na téma Návrat života do historických center měst.
Z důvodu zajištění dopravy autobusem je nutné se přihlásit - viz níže - nebo v oblastní kanceláři ČKAIT nejpozději do 10.4.2017 - exkurze se uskuteční při minimální účasti 20 osob.
Vložné: členové ČKAIT a ČSSI zdarma. Cizí účastníci za úhradu cestovních nákladů 500 Kč (včetně vstupenky).

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0101125 Ing. Pavel Hošpes