Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVEBNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A INVESTIČNÍ PROJEKTY PO NOVELIZACÍCH ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA

STAVEBNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A INVESTIČNÍ PROJEKTY PO NOVELIZACÍCH ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH A REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA

Druh akce
kurz
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; autorizovaní stavební inženýři; autorizovaní inspektoři; pracovníci stavebních firem a investičních útvarů; architekti; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří; stavební dozor; studenti VŠ
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady k přednáškám
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA (právník a externí pedagog Právnické fakulty Univerzity Karlovy a ČVUT v Praze); Mgr. Tomáš Kruták (advokát, advokátní kancelář Kruták&Partners)
Hlavní odborné téma – program akce
I. Veřejné zakázky na stavební práce z pohledu zákona o veřejných zakázkách

Základní vymezení stavebních zakázek;
Klasické vymezení stavby prostřednictvím projektové dokumentace vs. design&build;
Výstavbový projekt jako veřejná zakázka;
Novinky týkající se stavebních zakázek po 1.1.2014II. Příprava stavební zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky - jak k ní přistupovat, aby měla smysl?
Pojem „riziko“ a jak s ním nakládat v přípravné fázi (identifikace, alokace a řízení rizik);
Zásady pro vytváření zadávací dokumentace, hodnotící kritéria;
Smluvní modely pro pořízení stavby, jejich srovnání a volba vhodnéhoIII. Základní stavební kameny smlouvy o výstavbě

Obecné otázky (účastníci výstavbového projektu, základní vymezení práv a povinností, rozdělení rizik mezi smluvní strany, vlastnické právo);
Vytváření projektové dokumentace a další kroky před zahájením výstavby;
Cenová ujednání;
Odpovědnostní vztahy (záruka za jakost, odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu, sankční ujednání) a zajištění nároků a pojištěníIV. Průběh výstavby

Externí vlivy (vnější události) v rámci výstavby;
Tzv. claimy a claim management;
Změny stavby z pohledu standardizovaných dokumentů (FIDIC) a z pohledu zákona o veřejných zakázkách;
Kontrola v průběhu stavby;
Přejímací řízení a dokončení díla


V. Diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

I. Veřejné zakázky na stavební práce z pohledu zákona o veřejných zakázkách; II. Příprava stavební zakázky; III. Základní stavební kameny smlouvy o výstavbě; IV. Průběh výstavby