Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVEBNÍ ZÁKON - AKTUÁLNÍ ZMĚNY

STAVEBNÍ ZÁKON - AKTUÁLNÍ ZMĚNY

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Václava Koukalová a JUDr. Zdeňka Vobrátilová - Česká společnost pro stavební právo
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Václava Koukalová a JUDr. Zdeňka Vobrátilová - Česká společnost pro stavební právo
Hlavní odborné téma – program akce
- Stavební zákon v řízeních o umístění, povolení a užívání staveb s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku a dalším novým právním předpisům
- Prováděcí vyhlášky
- Umisťování staveb a zařízení
- Stavební řízení
- Územní řízení
- Ohlašování a povolování staveb
- Vznik práva k užívání stavby
- Správní delikty
- Autorizovaný inspektor
- Odpovědnost osob při přípravě, realizaci a užívání stavby
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Stavební zákon a prováděcí předpisy - novinky v letech 2014 a 2015