Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
autorizované osoby
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Miluška Jarošová
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Miluška Jarošová - Moravskoslzeský kraj, oddělení stavebního řádu
Hlavní odborné téma – program akce
Vliv občanského zákoníku a doprovodných právních předpisů na postupy a řízení podle zák. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Vliv občanského zákoníku a doprovodných právních předpisů na postupy a řízení podle zák. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.