Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon na úseku stavebního řádu ve vazbě na projednávanou velkou novelu stavebního zákona

Stavební zákon na úseku stavebního řádu ve vazbě na projednávanou velkou novelu stavebního zákona

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Pavlová
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marcela Pavlová
Hlavní odborné téma – program akce
Odborný program semináře:
•Informace o projednávané velké novele stavebního zákona v rozsahu: ◦náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů
◦majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
◦záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
◦stavby, terénní úpravy a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
◦jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce, u kterých postačí ohlášení
◦společné řízení
◦koordinované řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
◦změny v kolaudaci staveb

• Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: ◦stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení
◦ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
◦stavební řízení
◦veřejnoprávní smlouva
◦změna stavby před jejím dokončením
◦užívání stavby
◦změna v účelu užívání stavby
◦povolení odstranění stavby
◦nařízení odstranění stavby, dodatečné povolení, opakované stavební řízení

•Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je určen zejména pracovníkům stavebních úřadů, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím. Obsahem budou (podle stavu legislativního procesu k datu konání semináře) i informace o v současné době projednávané významné novele stavebního zákona.