Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon na úseku územního rozhodování s vazbou na nový občanský zákoník

Stavební zákon na úseku územního rozhodování s vazbou na nový občanský zákoník

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je určen zejména pracovníkům stavebních úřadů, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Pavlová
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marcela Pavlová
Hlavní odborné téma – program akce
Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
• druhy územních rozhodnutí
• územní řízení
• zjednodušené územní řízení
• veřejnoprávní smlouva
• společné územní a stavební řízení
• územní souhlas
• společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
• výjimky z obecných požadavků na výstavbu
Náležitosti dokumentací k žádosti o územní rozhodnutí
Obecné požadavky na stavby; povolování výjimek
Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Tato nová úprava soukromého práva má dopad i na postupy stavebních úřadů podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů) na úseku územního rozhodování.