Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon na úseku územního rozhodování ve vazbě na projednávanou velkou novelu stavebního zákona

Stavební zákon na úseku územního rozhodování ve vazbě na projednávanou velkou novelu stavebního zákona

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Marcela Pavlová
Přednášející (pracoviště)
Ing. Marcela Pavlová
Hlavní odborné téma – program akce
Seminář je určen zejména pracovníkům stavebních úřadů, dotčeným orgánům, investorům, projektantům a inženýrským organizacím. Obsahem budou (podle stavu legislativního procesu k datu konání semináře) i informace o v současné době projednávané významné novele stavebního zákona.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Odborný program semináře:
•Informace o projednávané velké novele stavebního zákona v rozsahu:
• náležitosti závazných stanovisek dotčených orgánů
• majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
• námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti
• záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
• koordinované územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
• koordinované řízení s posouzením vlivů na životní prostředí
•Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
• druhy územních rozhodnutí
• územní řízení
• zjednodušené územní řízení
• veřejnoprávní smlouva
• společné územní a stavební řízení
• územní souhlas
• společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby
• výjimky z obecných požadavků na výstavbu
•Náležitosti dokumentací k žádosti o územní rozhodnutí
•Obecné požadavky na stavby; povolování výjimek
•Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků