Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon a oblast BOZP na staveništi

Stavební zákon a oblast BOZP na staveništi

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
2 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členové ČKAIT
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
audiovizuální technika
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Olomouc
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT
Hlavní odborné téma – program akce
Vazba zákona č.186/2006 \Sb.,stavební zákon a rozhodujících právních předpisů pro oblast BOZP:zákon č.251/2005 Sb..o inspekci práce,zákon č.262/2006 Sb.,zákoník práce a zákon č.309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Požadavky na plán BOZP na staveništi z pozice stavebníka,projektanta a koordinátora BOZP v etapě přípravy a realizace stavby.
Povinnost účastníků výstavby v oblasti BOZP na staveništi-stavebník,projektant,technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP.
Rozbor připravované novelizace právních předpisů pro oblast BOZP.
Ukázka metodiky pro oblast BOZP v DVD PROFESIS 2011 pro praktickou činnost na staveništi.
Typ
B

Stavební zákon a oblast BOZP na staveništi