Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon a oblast BOZP na staveništi

Stavební zákon a oblast BOZP na staveništi

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
2 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
členové ČKAIT
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
audiovizuální technika
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
OK ČKAIT Olomouc
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT
Hlavní odborné téma – program akce
Vazba zákona č.186/2006 \Sb.,stavební zákon a rozhodujících právních předpisů pro oblast BOZP:zákon č.251/2005 Sb..o inspekci práce,zákon č.262/2006 Sb.,zákoník práce a zákon č.309/2006 Sb.,o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Požadavky na plán BOZP na staveništi z pozice stavebníka,projektanta a koordinátora BOZP v etapě přípravy a realizace stavby.
Povinnost účastníků výstavby v oblasti BOZP na staveništi-stavebník,projektant,technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP.
Rozbor připravované novelizace právních předpisů pro oblast BOZP.
Ukázka metodiky pro oblast BOZP v DVD PROFESIS 2011 pro praktickou činnost na staveništi.
Typ
B

Stavební zákon a oblast BOZP na staveništi