Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů

Stavební zákon a předpisy souvisící v aktuální judikatuře správních soudů

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály k semináři
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
Hlavní odborné téma – program akce
Základní téma semináře:

Stavební zákon v judikatuře správních soudůV souvislosti s tím se seminář na půdorysu judikatury zaměří dále na:
◾výklad základních institutů stavebního práva
◾otázky územního plánování
◾vybrané otázky územního a stavebního řízení – účastníci a jejich postavení, koncentrace řízení, kritéria rozhodování, …
◾dodatečné povolování staveb a další řízení podle stavebního řádu – vybrané otázky
◾otázky vyvlastnění a jiných omezení práv ke stavbě
◾typy staveb
◾ochranu zvláštních zájmů
◾otázky správních deliktů
◾zvláštnosti řízení před soudem ve stavebních věcech atd.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Několik novelizací zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) z let 2009 a následujících, jakož i změny předpisů souvisících a prováděcích změnily tento právní předpis a jeho výklad dosti značnou měrou. Vyvolaly také dosti bohatou judikaturu soudů rozhodujících ve správním soudnictví.

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví. V rozhodovací činnosti soudů jsou vykládány základní instituty stavebního práva, územního plánování, územního řízení, stavebního řádu, problematika speciálních staveb, ochrany zvláštních zájmů, v neposlední řadě také otázky správních deliktů.

Samostatnou kapitolou je problematika procesu, zahrnující mnohé speciální odchylky od obecné úpravy správního řádu.

V oboru práva stavebního navíc nelze posuzovat jen otázky práva správního; soudy veřejného práva se musí často vypořádat i s instituty civilistickými.

Materie je tak velmi rozsáhlá a výrazně překračuje meze oboru. Judikatura soudů je zpracována a publikována z technických důvodů jen v malém rozsahu a není rychle a snadno dostupná. Je proto vhodné získat a udržovat průběžnou vědomost o tom, jaké otázky v pojednávaném oboru soudy ve správním soudnictví řešily a řeší.

Poskytnutí aktuálních informací o výkladu institutů stavebního práva, jak je podávají soudy ve své rozhodovací činnosti, je proto hlavním cílem semináře.

Účastníci budou v přednášce seznámeni se starší i zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím dosud nepublikovaným.