Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVEBNÍ ZÁKON, VELKÁ NOVELA ÚČINNÁ OD 1.1.2013

STAVEBNÍ ZÁKON, VELKÁ NOVELA ÚČINNÁ OD 1.1.2013

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odbornou stavební i právnickou veřejnost, územní samosprávné celky, organizační složky státu, projektanty, řídící pracovníky stavebních firem, stavební podnikatele, bankovní sféru.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
publikace ÚZ č. 953 (Sagit) Stavební zákon 2013
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Mgr. Vít Veselý
Přednášející (pracoviště)
Mgr. Vít Veselý
Hlavní odborné téma – program akce
Bude řešena problematika povolování staveb (stavby nevyžadující ohlášení ani povolení, ohlášení, výčet jednoduchých staveb vyžadujících ohlášení, náležitosti, stavební řízení, veřejnoprávní smlouva, posouzení autorizovaným inspektorem, užívání staveb, zkušební provoz, změna v užívání stavby, odstraňování staveb), stavebního dozoru, povinností osob, sankcí (přestupky, správní delikty). Budou představeny změny souvisejících předpisů (prováděcí předpisy, zvláštní zákony, správní poplatky).
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář představí změny v procesu výstavby, které přinesla novela stavebního zákona č. 530/2012 s účinností od 1.1.2013. Pozornost bude věnována změnám v zásadách územního rozvoje, územního a regulačního plánu, územního rozhodnutí, veřejnoprávních smluv, staveb nevyžadujících územní rozhodnutí/souhlas, územního řízení (žádost, posuzování vlivů na životní prostředí, společné územní a stavební řízení, zjednodušené řízení, územní souhlas), úprav vztahů v území (předkupní právo, náhrada za změny v území.