Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební zákon – zkušenosti z aplikace novely

Stavební zákon – zkušenosti z aplikace novely

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Michael Trnka, CSc.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Václava Koukalová
Hlavní odborné téma – program akce
1. Základní pojmy
2. Územní řízení
3. Stavební řízení
4. Povinnosti a odpovědnost AO
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zákon č.183/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, základní pojmy, územní
rozhodnutí, územní řízení, územní souhlas, veřejnoprávní smlouva, provádění staveb, ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, stavební řízení. Povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb, vybrané činnosti ve výstavbě, Správní delikty a přestupky.