Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Střešní konstrukce podle EPBD II. Navrhování a poznatky z užití ETICS

Střešní konstrukce podle EPBD II. Navrhování a poznatky z užití ETICS

Pořadatel

Druh akce
přednáška
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
AO oboru PS
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Zdeněk Kobza
Přednášející (pracoviště)
Ing. Zdeněk Kobza, manažer technické podpory Rockwool,
Hlavní odborné téma – program akce
První blok pojednává o vhodných typech konstrukcí pro realizaci šikmých střech, jejich tepelně technických parametrech. Zabývá se způsoby, jak lze těchto parametrů dosáhnout. Pojednává též o projekčních a realizačních chybách při návrhu a provádění těchto konstrukcí. Účastníci přednášky budou seznámeni s výsledky akustických měření střech s nadkrokevní izolací z kamenné vlny. Na závěr tohoto bloku bude pojednáno o mechanických vlastnostech tepelně izolačních desek z kamenné vlny pro ploché střechy a bude pohovořeno o chybách vyskytujících se při návrhu a realizaci plochých střech.
Ve druhé části přednášky bude pohovořeno o zásadách správného návrhu a provádění ETICS, bude pohovořeno o nejčastějších chybách při návrhu a realizaci ETICS s ohledem na životnost systému. Na závěr bude pohovořeno o kotvení ETICS.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Realizace střešních konstrukcí z pohledu požadavků EPBD II. Navrhování a poznatky z realizace ETICS.