Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stroje pro práce na železničním spodku a svršku

Stroje pro práce na železničním spodku a svršku

Druh akce
seminář
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
správy tratí, stavební firmy, odborná veřejnost, vyučující oboru INS na VŠ a VOŠ, studenti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník přednášek
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jaroslav Horák, Ing. Klaudia novotná, učitelé odborných předmětů
Přednášející (pracoviště)
viz program
Hlavní odborné téma – program akce
Středa 4. března 2015
8.30 Prezence účastníků
9.20 Zahájení semináře
Blok prezentací strojů pro práce na železničním spodku
9.50 – 10.50 Moderní technologie ve stavebních strojích Caterpillar
Jan Kosan, DiS., Zeppelin CZ, s.r.o., Modletice
10.50 – 11.00 Přestávka
11.00 – 11.30 Dvoucestná hydraulická rypadla a jejich použití při výstavbě, údržbě a opravách železničního spodku
Ing. Jan Hort, Ing. Jan Kadubec, Liebherr – Stavební stroje CZ. s.r.o., Popůvky u Brna
11.30 – 11.50 Dvoucestné rypadlo CAT M 315 DUO
Ing. Kamil Korecz, Ing. Volfgang Macourek, SaZ s.r.o., Hodonín
11.50 – 12.20 Moderní technologie pro automatické navádění stavebních strojů
Ing. Pavel Dostál, Sitech s.r.o. Vlárská 22 Brno
12.20 – 13.20 Polední přestávka
13.20 – 13.50 Stroje pro hutnění konstrukčních vrstev liniových staveb
13.50 – 14.30 Metody vyhodnocování stupně zhutnění materiálu, GPS podpora měřicích přístrojů
Ing Radek Remeš, Ammann-group c.z., Nové Město nad Metují
14.30 - 14.50 Přestávka
Blok prezentací strojů pro práce na železničním svršku
14.40 – 15.10 Kladecí vlak Matisa P 95
Ing. Miroslav Hartmann, Viamont DSP, Ústí nad Labem
15.10 – 15.30 Druhy, schvalování a provozování strojů pro údržbu a stavbu kolejí
Ing. Alexander Libertín
15.30 - 15.40 Přestávka
15.40 - 16.10 Stroje pro práce na trati ve vztahu k předpisu SŽDC S3/1
Ing. Pavel Fiala, SŽDC s.o. – TÚDC, Praha
16.10 – 16.30 Diskuze a závěr prvního dne setkání

Čtvrtek 5. března 2015
8.00 Zahájení druhého dne semináře
Prezentace firmy Plasser + Theurer Vídeň
8.20 – 8.40 Představení a organizační struktura firmy Plasser + Theurer Vídeň
Václav Husák, Jan Husák VHC Trade, s.r.o. Praha
8.40 – 9.20 Základy mechanizace stavby a údržby kolejí
Markus Schnetz, Dragan Zivkovic, Plasser + Theurer, Vídeň
9.20 – 9.40 Přestávka
9.40 – 10.20 Využívaná technika pro železniční stavby
Markus Schnetz, Dragan Zivkovic, Plasser + Theurer, Vídeň
10.20 – 10.30 Přestávka
10.30 – 11.20 Nejnovější stroje pro práci na tratích
Markus Schnetz, Dragan Zivkovic, Plasser + Theurer, Vídeň
11.20 – 11.30 Přestávka
Blok o nasazení strojů pro optimalizaci technologických postupů
11.30 – 12.10 Vysokorychlostní výhybka 1:33,5 ŽST Prosenice
Ing. Bohuslav Puda, Ing. Antonín Vévoda, DT výhybkárna a strojírna a.s., Prostějov
12.10 – 12.30 Rekonstrukce železničního svršku – aspekty technologické optimalizace
Ing. Peter Bado, Lukáš Klíma GJW Praha
12.30 – 12.50 Nebojme se tmy – práce v nočních výlukách
Ing. Richard Svoboda, Ph.D., Tomáš Malý, Petr Navrátil, VUT Brno
12.50 Diskuse a zakončení semináře
Odpoledne - doprovodná exkurze
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Představení nových strojů pro stavbu, rekonstrukce a opravy tratí.