Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Svaz zkušeben pro výstavbu

Svaz zkušeben pro výstavbu

Adresa
CSI a. s., Pražská 16, 102 21 Praha 10
Zástupce
Ing. Petr Kučera, CSc. - předseda
www
http://szv.cz/
Zahraniční partner
PARTNERSKÉ A NEVLÁDNÍ ORGANIZACE VE STAVEBNICTVÍ V ČR