Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001 jako prevence proti negativům NOZ

Systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001 jako prevence proti negativům NOZ

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je určen zejména pro členy ČKAIT – projektanty (OSVČ) případně další zájemce z řad odborné veřejnosti
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vlastimil Moucha
Přednášející (pracoviště)
bude upřesněno
Hlavní odborné téma – program akce
Bude upřesněno.
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Od 1.1.2014 je účinný nový občanský zákoník (NOZ) – zákon č. 89/2012 Sb. Přináší výrazně vyšší riziko z důvodu zvýšené osobní odpovědnosti projektantů – OSVČ. Jako možná minimalizace rizika se jeví uplatňování zásad systému řízení jakosti v práci projektantů dle ČSN EN ISO 9001.