Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technické a právní požadavky strojních zařízení 2015

Technické a právní požadavky strojních zařízení 2015

Druh akce
seminář
Trvání
4,5 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Seminář je především určen pro návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení a MaR, údržbu, aplikační firmy a vyšší management.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník, katalogy, vstupenka na veletrh Amper 2015
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Filip Němeček, Technický poradce v oblasti analýzy rizik strojních zařízení, Functional Safety Technician (TÜV Rheinland, #94/14, Machinery)
Přednášející (pracoviště)
Filip Němeček, Technický poradce v oblasti analýzy rizik strojních zařízení, Functional Safety Technician (TÜV Rheinland, #94/14, Machinery)
Hlavní odborné téma – program akce
8:30 – 9:15 Prezence
9:15 – 9:30 Zahájení semináře
9:30 – 10:15

Legislativní požadavky pro provozovaná strojní zařízení dle NV ČR č. 378/2001 Sb.
Praktické postupy při kontrole provozovaného strojního zařízení a při odstraňování zjištěných nedostatků.

10:15 – 10:20 Přestávka
10:20 – 11:10

Legislativní požadavky pro nová strojní zařízení dle NV ČR č. 176/2008 Sb. (Směrnice 2006/42/ES).
Definice a názvosloví pro jasnou specifikaci rozsahu použití stanovení povinností výrobců strojních zařízení.
Posouzení rizik dle ČSN EN ISO 12 100/2011 a souvisejících norem – např. ISO/TR 14 121-2.

11:10 – 11:30 Přestávka, občerstvení
11:30 – 12:20

Stanovení požadované úrovně vlastností (PLr) bezpečnostních ovládacích systémů dle ČSN EN ISO 13 849/2008.
Navrhování vhodných ochranných opatření k zajištění bezpečnosti – základní a osvědčené principy.
Ověření požadované úrovně vlastností (PLr) bezpečnostních ovládacích systémů dle ČSN EN ISO 13 849/2008.

12:20 – 12:25 Přestávka
12:25 – 12:55

Požadavky na technickou dokumentaci a obsah ES prohlášení o shodě pro strojní zařízení.
Důsledky nesprávné implementace platné legislativy z oblasti bezpečnosti.

12:55 – 13:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem odborného semináře je poskytnout důležité informace a osvětlit nedávné změny v oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se nových i provozovaných strojních zařízení, potažmo výrobních automatizovaných linek.