Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technický dozor stavebníka

Technický dozor stavebníka

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
pracovníky stavebních firem, úředníky, nezávislé technické dozory
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
materiály zpracované lektorkou
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr.Petra Adámková,Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
JUDr.Petra Adámková, Ph.D.,Doc. Ing.Karel Dočkal,CSc.,Mgr.Petr Lízal,CSc.
Hlavní odborné téma – program akce
Seminář je určen pro pracovníky stavebních firem, nezávislé profesionály vykonávající technický dozor, stavební veřejnost a pro úředníky stavebních odborů a úřadů - je akreditován Ministerstvem vnitra ČR
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Seminář je orientovaný na osoby vykonávající pozici technického dozoru při realizaci staveb. Cílem je poskytnout uvedeným osobám ucelený přehled a to jak v oblasti právní úpravy se¨zaěřením na změny soukromého i veřejného stavebního práva, tak i v oblasti samotného výkonu kontrolní činnosti na stavbě.