Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technický dozor stavebníka

Technický dozor stavebníka

Druh akce
seminář
Trvání
7 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT
Přednášející (pracoviště)
Ing. Josef Ladra, Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. - Fakulta stavební ČVUT
Hlavní odborné téma – program akce
Pracovní náplň funkce TDI v celém procesu výstavby (včetně dopadu nových právních předpisů na práci TDI) - změny platné od 1. 1. 2014
Smluvní vztah TDI a stavebníka
Výkony TDI před zahájením realizace (práce v projekční fázi)
Výkony TDI při výběru zhotovitele a během provádění stavby
Dokumentování kontrolních činností
Přejímka a kolaudace
Autorský dozor a TDI
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Technický dozor stavebníka