Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Projektanti, stavební firmy, investoři, developeři, vlastníci a správci budov atd.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěné podklady
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví, Mjr. Ivana Nohová - specialistka na stavební právo
Přednášející (pracoviště)
Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví, Mjr. Ivana Nohová - specialistka na stavební právo
Hlavní odborné téma – program akce
- Vady díla podle nového občanského zákoníku
- Dozor na stavbě podle stavebního zákona
- Vedení stavebního deníku
- Používání výrobků
- Autorský dozor a odpovědnost projektanta
- Přejímka pro užívání staveb
- Přejímka projektové dokumentace
- Příprava staveniště a skladování
- Činnost TDS (TDI) v průběhu příprav
- Činnost TDS (TDI) při realizaci
- Kontrolní činnosti
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Pracovní náplň funkce TDS (TDI) v celém procesu výstavby včetně dopadu nových právních předpisů