Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technika osvětlování XXVI

Technika osvětlování XXVI

Druh akce
konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti elektro, hygienici, pracovníci ZÚ, studenti, odborníci v oboru světlo
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jana Lepší
Přednášející (pracoviště)
přednášející - viz program konference
Hlavní odborné téma – program akce
1.Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.; Ing. Carbol Zdeněk, Ph.D. - VŠB Ostrava - Komplexní pohled na provoz LED trubic

2.Ing. Jiří Slezák - ČSO - Novelizovaný soubor norem ČSN 36 0011 pro měření osvětlení

3.Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.; Z Pelanová - ČVUT FEL Praha - Pokles světelného toku v soustavách veřejného osvětlení s LED svítidly

4.Ing. Maixner Tomáš - IRMO - Osvětlování přechodů pro chodce

5.Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.; Ing. Barbara Helštýnová; Ing. Tomáš Novák, Ph.D. - VŠB Ostrava - Vyhodnocení kontrastů z měření jasů v interiérech

6.Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.; Ing. Tomáš Novák, Ph.D. - VŠB Ostrava - UGR velkoplošných kanceláří pomocí jasového analyzátoru

7.Ing. Pavel Staněk - Astra MS Software s.r.o. Zlín - Návrh osvětlení včera, dnes a zítra

8.PhDr. Vlasta Rehnová - Centrum dopravního výzkumu - Světelná reklama a ovlivnění řidiče

9.Ing. Pavel Trutna - OSMONT - LED zdroje ve spojení s opálovým skleněným stínítkem (TRIPLEX OPÁL)

10.Ing. Vychytil - ČVUT Praha - Denní osvětlení obytných místností v našich zemích v průběhu desetiletí

11.Doc. Ing. Jan Kaňka Ph.D. - ČVUT Praha - Stavební světelná technika v urbanismu a územním plánování

12.Ing. Pavel Novotný - Denní osvětlení v praxi

13.Doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D.; Ing. Michal Krbal; Ing. Jan Škoda, Ph.D. - VUT Brno. - Ekologická zátěž světelných zdrojů

14.Prof. Ing. Jiří Habel, DrSc.; Ing. Petr Žák, Ph.D. - ČVUT FEL Praha - Vliv spektrálního složení záření zdrojů na subjektivní vjem pozorovatelů v podmínkách veřejného osvětlení

15.Ing. Maixner Tomáš - IRMO - Jak se vyhnout podvodníkům

16.Ing. Petr Niesig - ELKOVO-Čepelík - Návratnost při použití LED svítidel

17.Ing. Šimetka Zbyněk - Inge Opava - Osvětlení multifunkční auly GONG v Ostravě

18.Ing. Pavel Stupka - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - Denní osvětlení revitalizovaného domu, osobní zkušenost

19.Ing. Jana Lepší - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - Osvětlování bytů

20.Ing. Höchsmann Petr - Osram - Úspory ve skladovacích a výrobních halách

21.Ing. Jana Lepší - Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - Osvětlení v legislativě

22.Ing. Pavel Novotný - FC Viktoria Plzeň 4x

23.Ing. Jiří Hochman - Svítí to dobře? Kontrola kvalitativních a kvantitativních parametrů (veřejného) osvětlení. Světelné a elektrické veličiny.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Aktuální problémy denního a umělého osvětlení