Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technika osvětlování XXVII - Dny Josefa Lindy

Technika osvětlování XXVII - Dny Josefa Lindy

Druh akce
konference
Trvání
2 dny (13 hodin)
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, hygienici, měřiči osvětlení, studenti
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Jana Lepší
Přednášející (pracoviště)
viz program
Hlavní odborné téma – program akce
Program:
1. Doc. Ing. Baxant Petr, Ph.D.; Ing. J. Škoda, Ph.D.; Ing. S. Sumec, Ph.D. (TU Brno) - Pokroky v jasové analýze
2. Ing. Černoch Jakub (Ing. Černoch Jakub) - Osvětlení průmyslových prostor s LED
3. Ing. Černoch Jakub (Ing. Černoch Jakub) - Reverzní (zpětný) inženýring síťových LED napájecích zdrojů
4. Ing. Dvořáček Vladimír - Změna postoje EU k zákazu normálních žárovek?
5. Ing. Dvořák Miloslav; Šmolík Petr (Borgers CS spol.) - Regulované osvětlení v závodě Borgers Volduchy
6. Prof. Ing. J. Habel, DrSc.; Ing. P. Žák, Ph.D. (ČVUT Praha) - Hodnocení oslnění metodou UGR (tabulková metoda)
7. Doc. Ing. Kaňka Jan, Ph.D. (ČVUT Praha)- Fotometrická a geometrická kritéria denního osvětlení v českých a slovenských technických normách během posledního půlstoletí
8. Ing. Koutenský Pavel (Osram) - Parametry LED, jejich buzení a životnost
9. Ing. Kunc Josef (KNX n. s. ČR) - KNX systémové řízení osvětlení nejen v budovách
10. Ing. Lepší Jana (ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem) - Bezokenní prostory z hlediska předpisů, provozu a zdraví
11. Ing. arch. Maierová Lenka Ph.D. (ČVUT Praha) - Denní světlo, umělé osvětlení a biorytmy člověka
12. Ing. Maixner Tomáš (IRMO) - Novela normy ČSN 36 0020 (sdružené osvětlení)
13. Ing. Maixner Tomáš (IRMO) - Regulace veřejného osvětlení a bezpečnost
14. Ing. Niesig Petr (ELKOVO Čepelík) - Kartel Phoebus (žárovková konspirace)
15. Ing. Mareš Adam (ELTODO) - Zkušenosti z nasvětlování Kodaně
16. Ing. arch. Polomová Beata, Ph.D. (STU Bratislava) - Trasovanie elektrických rozvodov pre osvetlenie v historických objektoch z pohĺadu ochrany kultúrneho dedičstva
17. PhDr. Rehnová Vlasta (dopravní psycholog) - Řidič verzus chodec na přechodu
18. Ing. arch. Sekal Luboš (A.A.L.S. - atelier architektury) - Několik postřehů z praxe architekta
19. Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.; Ing. Tomáš Novák, Ph.D.; Ing. Petr Bos (VŠB Ostrava) - Mezopické vidění v oblasti osvětlování komunikací
20. Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.; Ing. Tomáš Novák, Ph.D.; Ing. Pavel Valíček (VŠB Ostrava) - Regulace osvětlení vnitřních osvětlovacích soustav na konstantní hladinu osvětlenosti
21. Prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.; Ing. Tomáš Novák, Ph.D.; Ing. Richard Baleja (VŠB Ostrava) - Měření a vyhodnocení nouzového osvětlení osazeného LED
22. Ing. Staněk Pavel (Astra Zlín) - Výpočet a posouzení zastínění objektů
23. Ing. Stupka Pavel (ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem) - Čarování ve světelně-technických výpočtech
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Konference bude zaměřena na aktuální problémy denního a umělého osvětlení a jeho vlivu na zdraví lidí. Pozornost bude věnována především úsporám při osvětlování, využívání LED technologií při osvětlování vnitřních i venkovních prostorů. V rámci konference se uskuteční propagační výstava výrobců a prodejců elektro, osvětlovací a měřicí techniky.