Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TECHNOLOGIE BETONU 2, TECHBET 2: Složky a složení betonu + Zkoušení betonu s ukázkami v laboratoři

TECHNOLOGIE BETONU 2, TECHBET 2: Složky a složení betonu + Zkoušení betonu s ukázkami v laboratoři

Druh akce
školení
Trvání
8.00
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
technické pracovníky stavební výroby a technické přípravy - dílovedoucím, mistrům, stavbyvedoucím a přípravářům, dále projektantům a popř. i pracovníkům zkušeben a laboratoří
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
manuál ke školení (cca 150 až 180 stran A4)
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., předseda ČBS, KÚ ČVUT v Praze, Prof. Ing. Rudolf Hela, CSc., ÚTSHD FAST VUT v Brně
Přednášející (pracoviště)
Přednášející (jméno a pracoviště): Ing. Adam Hubáček, Ph.D., ÚTSHD FAST VUT v Brně, Ing. Petr Huňka, KÚ ČVUT v Praze, Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. KÚ ČVUT v Praze
Hlavní odborné téma – program akce
2.1.2 Složky betonu – rozšíření 1 (pojiva a cement, kamenivo, rozpínavé
alkalické reakce kameniva, přísady)
2.1.2 Složky betonu – rozšíření 2 (příměsi)
2.2 Složení betonu
2.3.1 Zkoušení vlastností betonu (4 základní skupiny vlastností, pevnost,
deformace betonu: modul pružnosti, dotvarování, smršťování,
trvanlivost, vodonepropustnost, mrazuvzdornost, odolnost proti
chemickému působení, zatřídění povrchů betonu aj.)
2.3.2 Praktická ukázka zkoušek v laboratoři FAST VUT v Brně
2.3.2 Praktická ukázka zkoušek v laboratoři FAST VUT v Brně
2.3.1 Zkoušení vlastností betonu (4 základní skupiny vlastností, pevnost,
deformace betonu: modul pružnosti, dotvarování, smršťování,
trvanlivost, vodonepropustnost, mrazuvzdornost, odolnost proti
chemickému působení, zatřídění povrchů betonu aj.)
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS) se rozhodla uspořádat v rámci nového projektu profesního vzdělávání ČBS AKADEMIE cyklus na sebe navazujících školení o TECHNOLOGII BETONU. Svojí náplní obsáhne cyklus školení ČBS podstatnou část široké problematiky moderní technologie betonu, od průřezu základními poznatky o moderní technologii obyčejného betonu, přes zevrubné informace o složkách betonu používaných v současnosti až po pokročilé, speciální druhy betonů aplikované s výhodou ve specifických podmínkách. Na programu bude i tematika zkoušení betonu, zajištění jakosti a problematika certifikace betonu. Do obsahu školení budou zahrnuty i specifické požadavky státních investorů, jmenovitě TKP pozemních komunikací a TKP ČD. Kromě výkladu teorie budou některé dny školení zahrnovat i praktické ukázky a výcvik v laboratoři.