Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Technologie, které se neosvědčily, III

Technologie, které se neosvědčily, III

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, stavební inženýři a architekti ve státní správě, studenti, pracovníci památkových ústavů, státní správy a územních samospráv, správci památkových a církevních objektů, restaurátoři
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. arch. Ondřej Šefců a Ing. Pavel Fára
Přednášející (pracoviště)
Ing. arch. Ondřej Šefců (NPÚ ú.o.p. Praha), Ing. Pavel Fára (CUBUS s.r.o.)
Hlavní odborné téma – program akce
Technologie, které se neosvědčily v památkové péči.
Diagnostika stavu, technologická kázeň, technické znalosti použitých materiálů, příklady nesprávně provedených postupů, důsledky a příčiny „selhání“ konkrétních zásahů u památkově chráněných objektů.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Technologie, které se v památkové péči neosvědčily.
Důvody, příčiny a praktické následky.
Příčin selhání technologií použitých při obnově památek může být více: např. chybná diagnostika stavu, nedostatečné technické znalosti vlastností použitých materiálů, neuvážená paušalizace zásahů, technologická nekázeň apod. Podobně jako v předchozích, budou i ve třetím pokračování semináře uvedeny příklady nesprávně provedených postupů. Autoři příspěvků na příkladech upozorní jak na důsledky, tak i příčiny „selhání“ konkrétních zásahů.