Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Thorn Energy Partneship (TEP)

Thorn Energy Partneship (TEP)

Druh akce
seminář
Trvání
3 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti elektro
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
USB s nahraným EnergyCalc
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. karel Sokanský, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Ing. Pavel Šobra, CSc., ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Hlavní odborné téma – program akce
9,00 -10,15 Zahájení
Úspory v technologii 1
Řízení osvětlovacích soustav
10,15 – 10,30 Přestávka – občerstvení
10,30 – 12,00 Úspory v technologii 2
Web portal, certifikace
Informace o novinkách značek Thorn a Zumtobel
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cesty k energetickým úsporám u návrhů světelných řešení