Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tisková zpráva z Úřadu vlády České republiky

Tisková zpráva z Úřadu vlády České republiky

Premiér Sobotka s ministrem Dienstbierem hodnotili společně s profesními komorami jejich zapojení do legislativního procesu
Premiér Bohuslav Sobotka a ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, jednali ve středu 25. 5. 2016 se zástupci profesních komor zřízených zákonem. Setkání bylo po roce druhé v pořadí a založilo tradici, kterou všichni zúčastnění přivítali.


Po historicky prvním setkání v minulém roce došlo k zapojení profesních komor do legislativního procesu jako nových připomínkových míst. Premiér Bohuslav Sobotka přivítal všechny zúčastněné s tím, že je rád, že se tuto schůzku podařilo zorganizovat a prezentovat na ní výsledky šetření spokojenosti s účastí v legislativním procesu a reflektovat tyto výsledky v rámci vzájemné diskuse.

Výsledky šetření spokojenosti představil ministr Jiří Dienstbier. Řekl, že dotazovaní hodnotili zapojení do legislativního pokroku jako pozitivní krok. „Jsem rád, že oboustranně je to hodnoceno dobře, i když to má své limity. Určité výhrady se objevily k reálnému vlivu na podobu legislativy,“ prohlásil ministr.

Všichni představitelé profesních komor velmi uvítali možnost setkání s premiérem i ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Vysoce hodnotili i vládní knihovnu elektronické legislativy (eKLEP), která jim umožňuje přístup k novelizacím zákonů. Zazněly ale i kritické hlasy. Zástupci České lékařské komory, České stomatologické komory, Komory veterinárních lékařů ČR i České komory autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě poukazovali na neutěšenou situaci ve výkonu soudních znalců, kdy stávající zákon podle nich neřeší základní problémy, kdy by soudní znalec měl mít nejen odbornou kvalifikaci, ale také reálnou praxi v oboru.  Ministr Dienstbier rovněž otevřel často zmiňované téma neoprávněného výkonu činnosti v oboru, které se negativním způsoben dotýká drtivé většiny komor. Dílčím řešením této situace se může stát schválení zákona o některých přestupcích, který by významným způsobem zvýšil pokutu za neoprávněnou činnost.

Padl také zásadní požadavek na to, aby zástupci komor byli žádáni o připomínky ke všem zákonům a novelizacím, které se výkonu jejich profese týkají.

V druhé části setkání se přítomní podrobněji seznámili s platformou REFIT (Regulatory Fitness and Performance), která si klade za cíl zjednodušit právní předpisy EU a snížit náklady na jejich provádění. Zástupci komor byli požádání, aby se jejím prostřednictvím podělili o své praktické zkušenosti se společným právem EU.

Jednání se zúčastnilo 12 profesních komor zřízených zákonem:
Česká advokátní komora; Česká komora architektů; Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; Česká lékařská komora; Česká lékárnická komora; Česká stomatologická komora; Exekutorská komora ČR; Komora auditorů ČR; Komora daňových poradců ČR; Komora patentových zástupců ČR; Komora veterinárních lékařů ČR; Notářská komora ČR.