Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

TKP STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 18

TKP STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 18

Druh akce
Seminář
Trvání
8
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
projektanti, stavební firmy, výrobci betonových dílců a výrobků pro beton, dále pracovníci správy a údržby betonových konstrukcí na pozemních komunikacích a všem ostatním pracovníkům z oboru betonového stavitelství.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Česká betonářská společnost ČSSI (ČBS)
Přednášející (pracoviště)
ing. Jaroslav Vodička, ASPK, s.r.o., ing. Adam Hubáček, Ph.D., VUT v Brně, FAST, doc. ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Kloknerův ústav ČVUT v Praze, ing. Jan Horský, Horský s.r.o., ing. Jan Hromádko, Ředitelství silnic a dálnic ČR
Hlavní odborné téma – program akce
09:00 – 11:00 BLOK 1
Pojmy, názvosloví, popis materiálu, technologické
postupy prací
Dodávka a skladování betonu, průkazní zkoušky
Diskuze k bloku 1
11:00 – 11:30 Přestávka – občerstvení
11:30 – 12:30 BLOK 2
Složky betonu, sledování deformací, ekologie
Diskuze k bloku 2
12:30 – 14:00 Přestávka – oběd
14:00 – 16:00 BLOK 3
Kontrolní zkoušky betonu, injektáž
Provádění betonových konstrukcí a související
předpisy
Diskuze k bloku 3 + závěr semináře
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Ministerstvo dopravy České republiky schválilo a vydalo s účinností od
15. ledna 2016 čtvrté znění kapitoly 18 Technických kvalitativních podmínek
staveb pozemních komunikací. Česká betonářská společnost ČSSI
(ČBS) se po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR rozhodla
uspořádat jednodenní odborný seminář zaměřený na výklad požadavků
a změn tohoto důležitého dokumentu. Seminář je určen zejména projektantům,
stavebním firmám, výrobcům betonových dílců a výrobků pro
beton, dále pracovníkům správy a údržby betonových konstrukcí na pozemních
komunikacích a všem ostatním pracovníkům z oboru betonového
stavitelství.